ǡѺ Թ ŧҹͧ Դ
ʶԵ
Դ䫵 12/12/2010
Ѻا 27/06/2020
Ҫ 849,234
Ҫѹ 62
˹Ҫ 11,484,866
Թҷ 168
ǡѺ

ͧ͡ѧ

ŴҤҾ

Lifegood Shop

200 ¡

ü͹ 0%

ջСѹ

ըѴ

ѹ 100%

Դءѹ

9:30 - 19:00 .

Tel : 081-569-4477

www.LifegoodShop.com

 

Line : @LifegoodShop

Թ
Թ
ԹҢ´
Թй
Թʹ
Թҷ
šԧ
Google

 
 
Էչ LG-Blue-Sky
Էչ LG-Blue-Sky
蹾 Tel : 081-569-447
Dip / Chin Assist
Dip / Chin Assist
蹾 Tel : 081-569-4477
ԧش ش شԧ
ԧش ش شԧ
Ҥ 250
 
俿 M-333
俿 M-333
Ҥ 17,900
͡ش
͡ش
Ҥ 290
Ūغ 2-7 .  CR-06
Ūغ 2-7 . CR-06
ҤҾ Tel : 081-569-4477
 
Һ֡ LG-F-53
Һ֡ LG-F-53
蹾 Tel : 081-569-4477
ԷѾ LG-S-028
ԷѾ LG-S-028
蹾 Tel : 081-569-4477
ѡҹ觵ç U-209
ѡҹ觵ç U-209
9,900
Ŵ 8,900
 
ѡҹ觾ԧ R-108
ѡҹ觾ԧ R-108
14,900
Ŵ 8,900
Ź մѡͧ
Ź մѡͧ
Ҥ 390
PEARL DELT / PEC FLY
PEARL DELT / PEC FLY
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ѡҹ觵ç 8719-U
ѡҹ觵ç 8719-U
13,900
Ŵ 10,900
俿 M-322-Pro
俿 M-322-Pro
蹾 Tel : 081-569-4477
FOLDING FID BENCH
FOLDING FID BENCH
 
ԷѾ LG-YK-S08-B
ԷѾ LG-YK-S08-B
蹾 Tel : 081-569-4477
Ūغ 1-10 . CR-10
Ūغ 1-10 . CR-10
蹾 Tel : 081-569-4477
Һ֡ TO-B706
Һ֡ TO-B706
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ѡҹ觾ԧ R-509
ѡҹ觾ԧ R-509
24,900
Ŵ 11,900
Spin Bike IC2-i
Spin Bike IC2-i
蹾 Tel : 081-569-4477
ѡҹ͹ 8719-R
ѡҹ͹ 8719-R
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ԧش ش شԧ
ԧش ش شԧ
Ҥ 250
Էչ LG-G9
Էչ LG-G9
蹾 Tel : 081-569-4477
俿 M-322-X
俿 M-322-X
蹾 Tel : 081-569-4477
 
FLAT BENCH
FLAT BENCH
ҧ 1-10 .
ҧ 1-10 .
蹾 Tel : 081-569-4477
ͧԹǧ Mark2
ͧԹǧ Mark2
蹾 Tel : 081-569-4477
 
Էչ LG-Force7
Էչ LG-Force7
蹾 Tel : 081-569-4477
35,900
Ŵ 25,900
ѡҹ觵ç LEO-XU
ѡҹ觵ç LEO-XU
蹾 Tel : 081-569-4477
Spin Bike H-915P
Spin Bike H-915P
蹾 Tel : 081-569-4477
46,900
Ŵ 29,900
 
俿 M-320-Pro
俿 M-320-Pro
蹾 Tel : 081-569-4477
ԧش ش شԧ
ԧش ش شԧ
Ҥ 250
ͧԹǧ LEO-XE
ͧԹǧ LEO-XE

Ŵ 15,900
 
˹ TO-T502
˹ TO-T502
蹾 Tel : 081-569-4477
Abnominalisolater
Abnominalisolater
蹾 Tel : 081-569-4477
ѡҹ觵ç Mark-2
ѡҹ觵ç Mark-2
蹾 Tel : 081-569-4477
 
Էչ LG-Force9
Էչ LG-Force9
蹾 Tel : 081-569-4477
68,900
Ŵ 53,900
ѡҹ觾ԧ LEO-XR
ѡҹ觾ԧ LEO-XR
24,900
Ŵ 14,900
Spin Bike H-990T
Spin Bike H-990T
蹾 Tel : 081-429-6245
55,900
Ŵ 39,900
 
DELUXE FID BENCH
DELUXE FID BENCH
дҹ俿
дҹ俿

Ŵ 2,500
ش 1 ʶҹ LG -980
ش 1 ʶҹ LG -980
ҤҾ Tel : 081-569-4477
Ҥ 29,900
 
Abductor
Abductor
蹾 Tel : 081-569-4477
俿 Today
俿 Today
25,900
Ŵ 19,900
ѡҹ觵ç Mark-1
ѡҹ觵ç Mark-1
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ѡҹ觾ԧ Mark-2
ѡҹ觾ԧ Mark-2
蹾 Tel : 081-429-6245
¾ҹ俿
¾ҹ俿
Ҥ 2,900
Mini Ab Bench
Mini Ab Bench
 
Adductor
Adductor
蹾 Tel : 081-569-4477
俿 VT-One
俿 VT-One
39,900
Ŵ 25,900
ѡҹ觾ԧ Mark-1
ѡҹ觾ԧ Mark-1
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ͧԹǧ Mark-1
ͧԹǧ Mark-1
蹾 Tel : 081-569-4477
ѡҹ觵ç 130I
ѡҹ觵ç 130I
蹾 Tel : 081-569-4477
ROMAN CHAIR
ROMAN CHAIR
 
ѡҹ觵ç U-626
ѡҹ觵ç U-626
蹾 Tel : 081-569-4477
俿 Eagle-One
俿 Eagle-One
49,900
Ŵ 35,900
Adjustable Crossover
Adjustable Crossover
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ͧԹǧ Whale-X
ͧԹǧ Whale-X
47,900
Ŵ 34,900
ҴŻѺдѺ LG-B-10
ҴŻѺдѺ LG-B-10
蹾 Tel : 081-569-4477
BACK EXTENSION
BACK EXTENSION
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ѡҹ͹ R-626
ѡҹ͹ R-626
蹾 Tel : 081-569-4477
ҴŻѺдѺ TO-B701
ҴŻѺдѺ TO-B701
蹾 Tel : 081-569-4477
ش 1 ʶҹ LG -5579
ش 1 ʶҹ LG -5579
ҤҾ Tel : 081-569-4477
Ҥ 17,900
 
俿 T-616
俿 T-616
39,900
Ŵ 27,900
俿 M-300
俿 M-300
蹾 Tel : 081-569-4477
ͧԹǧ E-626
ͧԹǧ E-626

Ŵ 49,000
 
VERTICAL ROW
VERTICAL ROW
蹾 Tel : 081-569-4477
CAMBER CURL
CAMBER CURL
蹾 Tel : 081-569-4477
ش 1.5 ʶҹ LG-X1187
ش 1.5 ʶҹ LG-X1187
ҤҾ Tel : 081-569-447
Ҥ 27,900
 
ѡҹ觾ԧ ECR-7
ѡҹ觾ԧ ECR-7
蹾 Tel : 081-569-4477
ͧͧ͡ѧ
ͧͧ͡ѧ
Ҥ 290
ѡҹ觵ç Whale-XU
ѡҹ觵ç Whale-XU
蹾 Tel : 081-569-4477
 
Glute Isolator
Glute Isolator
蹾 Tel : 081-569-4477
ش 1 ʶҹ LG-JS-1522C-2
ش 1 ʶҹ LG-JS-1522C-2
ҤҾ Tel : 081-569-4477
Ҥ 29,900
俿 BT-6380
俿 BT-6380
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ͧԹǧ ECE-7
ͧԹǧ ECE-7
蹾 Tel : 081-569-4477
ѡҹ觾ԧ PR-300
ѡҹ觾ԧ PR-300
蹾 Tel : 081-429-6245
ἧǧ俿
ἧǧ俿
Ҥ 4,500
 
ѡҹ觾ԧ Whale-XR
ѡҹ觾ԧ Whale-XR
29,900
Ŵ 18,900
ش1 ʶҹ LG-068
ش1 ʶҹ LG-068
蹾 Tel : 081-569-4477
LATERAL RAISE
LATERAL RAISE
蹾 Tel : 081-569-4477
 
俿 BT-7050
俿 BT-7050
蹾 Tel : 081-569-4477
ͧԹǧ PE-350
ͧԹǧ PE-350
蹾 Tel : 081-569-4477
俿
俿
Ҥ 3,500
 
leg extension
leg extension
蹾 Tel : 081-569-4477
ش 1 ʶҹ LG-F8
ش 1 ʶҹ LG-F8
ҤҾ Tel : 081-569-4477
Ҥ 27,900
俿 RC-01
俿 RC-01
47,900
Ŵ 39,900
 
俿 RC-04
俿 RC-04
57,900
Ŵ 49,900
PRONE LEG CURL
PRONE LEG CURL
蹾 Tel : 081-569-4477
Incline Press
Incline Press
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ش 3 ʶҹ LG-G152-X
ش 3 ʶҹ LG-G152-X
ҤҾ Tel : 081-569-4477
俿 RC-09
俿 RC-09
68,900
Ŵ 59,900
Pulldown
Pulldown
蹾 Tel : 081-569-4477
 
俿 530I
俿 530I

Ŵ 49,900
ش 3 ʶҹ LG-Force3
ش 3 ʶҹ LG-Force3
ҤҾ Tel : 081-569-4477
Seated Leg Cur
Seated Leg Cur
蹾 Tel : 081-569-4477
 
ش 5 ʶҹ LG-Force5
ش 5 ʶҹ LG-Force5
ҤҾ Tel : 081-569-4477
Shoulderpress
Shoulderpress
蹾 Tel : 081-569-4477
俿 AZ-50
俿 AZ-50
蹾 Tel : 081-569-4477
 
SEATED TRICEP-FLAT
SEATED TRICEP-FLAT
蹾 Tel : 081-569-4477