สินค้า เว็บบอร์ด ลูกค้าของเรา ผลงานของเรา ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 12/12/2010
ปรับปรุง 01/07/2023
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,144,027
ผู้เข้าชมวันนี้ 27
หน้าเข้าชม 13,534,588
สินค้าทั้งหมด 198
เกี่ยวกับเรา

เครื่องออกกำลังกายนนทบุรี Lifegood Shop

ราคาถูกแน่นอน 100%

มีประกันให้พร้อมจัดส่งให้

เปิดทุกๆวัน 9:30 - 18:30 น.

Tel : 081-569-4477

www.LifegoodShop.com

 

 

สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ
สินค้ายอดนิยม
สินค้าทั้งหมด
ค้นหา
ค้นหา
ประเภท
แลกลิงค์
แปลโดย Google


 Discover the Top 5 Places to Visit in Siem Reap
เข้าดู: 39 ตอบ: 0   29/03/24 15:03
รายละเอียด :

Cambodia, Siem Reap stands as a captivating city steeped in rich history, culture, and natural beauty. Renowned as the gateway to the world-famous Angkor Wat temple complex, Siem Reap attracts millions of visitors annually, making it one of Southeast Asia's premier tourist destinations. Beyond its ancient temples, Siem Reap offers a tapestry of experiences, from bustling markets and vibrant nightlife to serene landscapes and authentic Cambodian cuisine. In this article, we'll delve into the top places to visit in Siem Reap, offering insights into the city's diverse attractions and must-see landmarks that enchant travelers from around the globe.

5 Top Places to Visit in Siem Reap
 
1.Ta Keo
 
Ta Keo Temple, a magnificent structure composed of colossal sandstone blocks, is a testament to ancient Khmer architectural prowess. Initially commissioned by Jayavarman V and completed by subsequent kings, Ta Keo deviates from the typical state temple layout by being situated outside the capital area. Its pyramid-like design mirrors the revered Mount Meru of Hindu mythology, signifying the abode of the gods. Notably, Ta Keo is hailed as one of the earliest temples crafted entirely from sandstone, showcasing remarkable engineering advancements of its time. 
 
Despite its moniker as the "unfinished temple," likely due to unforeseen circumstances like a purported lightning strike or the demise of Jayavarman V, Ta Keo remains a captivating site for visitors. Scaling its steep staircases provides an immersive glimpse into the laborious construction process, while the temple's serene ambiance and panoramic vistas offer a tranquil respite amidst Siem Reap's bustling temple complex.
 
2.Preah Vihear Temple
 
Nestled beyond the bustling heart of Siem Reap lies the captivating Preah Vihear Temple, also known as Prasat Phra Viharn. This architectural marvel, positioned approximately 140 kilometers northeast of Angkor Wat near the Thai border, offers a unique glimpse into Khmer heritage. Embarking on a scenic 4-hour journey through the Cambodian countryside unveils this ancient temple complex, nestled amidst the rugged terrain of the Dangrek Mountains. 
 
Unlike the sprawling expanse of Angkor Wat, Preah Vihear Temple boasts a distinctive vertical layout, featuring a series of grand sanctuaries, courtyards, and imposing staircases that ascend towards the sacred summit. Perched precipitously on a cliff edge, the temple affords visitors awe-inspiring panoramas, echoing traditional beliefs in the sanctity of elevated grounds. While the temple's location has historically sparked ownership disputes between Cambodia and Thailand, it remains an enduring emblem of Southeast Asia's rich cultural tapestry and architectural grandeur.
 
3.North Khleangs
 
Situated to the north of Angkor Wat's primary complex, the North Khleangs stand as enigmatic structures that defy easy categorization. While their name translates to "storerooms," indicating a practical function, their true purpose likely extended beyond mere storage. Constructed during the late 10th and early 11th centuries under the reigns of King Jayaviravarman and King Suryavarman I, these edifices predate the establishment of Angkor Thom, the Khmer Empire's final capital city. Despite their proximity to Angkor Thom, the North Khleangs possess a distinct architectural and historical significance, hinting at the multifaceted nature of Siem Reap's cultural heritage beyond its religious and regal splendor.
 
4.Baray Lakes
 
Among the notable attractions in Siem Reap are the Baray Lakes and the Mebon Temples, showcasing the ingenuity of Angkorian architecture. Serving as massive reservoirs for water storage and irrigation, the Baray Lakes comprise the East Baray spanning 14 km2 and the West Baray covering 16 km2. Adjacent to these lakes are the Mebon Temples, situated on artificial islands within the reservoirs, representing the mythical Mount Meru central to Hindu and Buddhist cosmology. Divided into the East Mebon and West Mebon, these temples symbolize the earthly connection to the divine realm, emphasizing the king's divine authority as the "Devaraja" or god-king. Beyond their practical utility, the Baray Lakes and Mebon Temples epitomize the intricate fusion of politics, religion, and artistry that defined ancient Cambodia, making them must-visit destinations in Siem Reap.
 
5.Kbal Spean River
 
The Kbal Spean River, often dubbed the 'River of a Thousand Lingas,' presents a captivating archaeological site in Siem Reap. Here, lingas—phallic symbols—are intricately carved into the sandstone formations along the riverbed and banks, believed to imbue the waters flowing to Angkor with fertility. Located approximately 25 kilometers from the primary Angkor monuments, Kbal Spean spans a 150-meter stretch of the Stung Kbal Spean River. 
 
Carved during the 11th and 12th centuries under the reigns of Udayadityavarman II and Suryavarman II, Kbal Spean differs from other temple complexes in Siem Reap as it seamlessly blends into the natural landscape of the Cambodian jungle. Nestled within the Phnom Kulen National Park, a visit to Kbal Spean entails a moderately challenging trek uphill amidst lush jungle scenery. Offering tourists an adventurous escape and a profound connection with nature, Kbal Spean is a must-visit destination for those seeking a unique experience beyond the conventional temple tours in Siem Reap.
 
Siem Reap is a captivating destination filled with ancient wonders waiting to be explored. From the awe-inspiring temples of Angkor to the enchanting landscapes of Kbal Spean, each attraction offers a unique glimpse into Cambodia's rich history and cultural heritage. I encourage you to embark on a journey of discovery and immerse yourself in the beauty and mystique of Siem Reap's treasures. Whether you're a history enthusiast or a nature lover, there's something for everyone to enjoy in this vibrant city. So pack your bags, and let the wonders of Siem Reap inspire your next adventure!
 
Thank you for information from: https://www.experienceparkhyattsiemreap.com/ 
ชื่อ : Neverbetter 0814222394 athapol@relevantaudience.com  ตอบกระทู้
รายละเอียด * : 
ชื่อ *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
รหัสผ่าน:  เจ้าของร้าน
รูปภาพ: 
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif , png ] และไฟล์ไม่เกิน 200 Kb)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : 
รหัสความปลอดภัย *
ต้องการรหัสอื่น
 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง